” ఏయ్ జూనియర్ ” చిత్రం టీజర్ ఆవిష్కరణ

     పొన్నూరు శాసనసభ్యులు శ్రీ కిలారి రోశయ్యగారి చేతులమీదుగా ” ఏయ్ జూనియర్ ” చిత్రం టీజర్ ఆవిష్కరించబడింది  ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీ కిలారి రోశయ్యగారితో

Read more