లెజెండరీ డైరెక్టర్ బి.గోపాల్ విడుదల చేసిన “ప్రియతమా” ఆడియో!!

లెజెండరీ డైరెక్టర్ బి.గోపాల్ విడుదల చేసిన “ప్రియతమా” ఆడియో!!    ఆర్కే టాకీస్ బ్యానర్ సమర్పణలో  కర్నూల్ కి చెందిన ప్రముఖ వ్యాపార వేత్త  పులకుర్తి   కొండయ్య

Read more