సినిమా మేకింగ్‌ అంటే పాటను కంపోజ్‌ చేసినట్టేనని మణిరత్నం సార్‌ చెప్పారు – ఎ.ఆర్‌.రెహమాన్‌

సినిమా మేకింగ్‌ అంటే పాటను కంపోజ్‌ చేసినట్టేనని మణిరత్నం సార్‌ చెప్పారు – ఎ.ఆర్‌.రెహమాన్‌   జంట ఆస్కార్‌లను అందుకున్న ఎ.ఆర్‌.రెహమాన్‌ తనకు సినిమా ప్రొడక్షన్‌ అనేది

Read more