సి.కళ్యాణ్ గారి చేతులమీదుగా దేవినేని చిత్ర ప్రమోషల్ సాంగ్ ను విడుదల !!

“దేవినేని” ఒక మహాభారత కథతో పోల్చి తీయడం జరిగింది.వంగ వీటి,దేవినేనిల కుటుంబాలను తక్కువ చేసి చూపించలేదు.. దర్శకుడు నర్రా శివ నాగు   మహాభారతం లోనికౌరవులు, పాండవులను

Read more