డాక్టర్ దాసరి “దర్శకరత్న” బయోపిక్

 డాక్టర్ దాసరి “దర్శకరత్న” బయోపిక్ సినీరంగంలో బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగానే కాదు అన్నింటా తానై, అందరివాడుగా వెలుగొందిన దివంగత దర్శకరత్న దాసరి నారాయణరావు గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే.

Read more