ఎక్క‌డ చూసిన `ఛ‌లో ప్రేమిద్దాం` అంటున్నారు!!

  ఎక్క‌డ చూసిన `ఛ‌లో ప్రేమిద్దాం` అంటున్నారు!! ఛ‌లో అసెంబ్లీ, ఛ‌లో హైద‌రాబాద్, ఛ‌లో ఢిల్లీ ఇలాంటి నినాదాలు గ‌తంలో గోడ‌ల‌పై పెద్ద పెద్ద అక్ష‌రాల‌తో రాసుండేవి.

Read more