ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ నేపథ్యంలో ‘విటమిన్ షి’

ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ నేపథ్యంలో ‘పేపర్ బాయ్’ దర్శకుని చిత్రం ‘విటమిన్ షి’ ‘పేపర్ బాయ్’ చిత్రంతో దర్శకునిగా పరిచయమై మంచి పేరు తెచ్చుకున్న జయశంకర్ ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ

Read more