‘కళ’ జీవితంలో రేగిన కలకలం ఏమిటి??? ‘ఊర్వశి ఓటిటి’ విడుదల

‘కళ’ జీవితంలో రేగిన కలకలం ఏమిటి??? ‘ఊర్వశి ఓటిటి’ విడుదల !! నాగేంద్రవర్మ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై యువ ప్రతిభాశాలి “ఫణి గణేష్”ను దర్శకుడిగా పరిచయం చేస్తూ… నాగేంద్రవర్మ

Read more