డి.టి.ఎస్. మిక్సింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ‘తెలంగాణ దేవుడు’.. ఏప్రిల్‌లో విడుదల

డి.టి.ఎస్. మిక్సింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ‘తెలంగాణ దేవుడు’.. ఏప్రిల్‌లో విడుదల ఫ్రెండ్లీ స్టార్‌ శ్రీకాంత్ టైటిల్‌ పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘తెలంగాణ దేవుడు’. మ్యాక్స్ ల్యాబ్ ప్రైవేట్

Read more