మంత్రి కేటీఆర్ విడుదల చేసిన తమసోమా జ్యోతిర్గమయా ట్రైలర్ !!

మంత్రి కేటీఆర్ విడుదల చేసిన తమసోమా జ్యోతిర్గమయా ట్రైలర్ !! మల్లేశం’, ‘కాంచివరం’ తరహాలో చేనేత కళాకారుల జీవితాలను ప్రతిబింబిస్తూ యువ దర్శకుడు విజయ్ కుమార్ బడుగు

Read more