ఘనంగా ప్రారంభమైన “సత్య ఫిల్మ్ ఇన్స్ట్యూట్”

ప్రముఖ రైటర్, డైరెక్టర్  విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు, దర్శకుడు ప్రసన్నకుమార్, నటులు జీవితా రాజశేఖర్,సంగీత దర్శకుడు ఆర్ పి పట్నాయక్,హీరో సంపూర్ణేష్ బాబు, రాకేష్ మాస్టర్,ల చేతులమీ

Read more