నటిగా నాకెంతో సంతృప్తినిచ్చిన చిత్రం అమ్మ దీవెన : ప్రముఖ నటి ఆమని

  నటిగా నాకెంతో సంతృప్తినిచ్చిన చిత్రం అమ్మ దీవెన : ప్రముఖ నటి ఆమని అమ్మ… ఈ సెంటిమెంట్ తెలుగు తెరకు ఎప్పుడు కొత్తదే. అమ్మ ప్రేమలో

Read more