‘చెక్’కి అంతకంటే పెద్దగిఫ్ట్ అడగాలి! – సంపత్ రాజ్ ఇంటర్వ్యూ

‘చెక్’కి అంతకంటే పెద్దగిఫ్ట్ అడగాలి! – సంపత్ రాజ్ ఇంటర్వ్యూ సంపత్ రాజ్… తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం అవసరం లేని నటుడు. ఎన్నోవిజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించిన ఆయనకు

Read more