విడుదలకు సిద్దమైన “Rgv దెయ్యం”

విడుదలకు సిద్దమైన “Rgv దెయ్యం” నిత్యం వివాదాలతో సావాసం చేసే రామ్‌ గోపాల్‌వర్మ రాత్’, ‘కౌన్’, ‘భూత్’, ‘ఫూంక్’ చిత్రాలతో భారతదేశంలో హర్రర్ చిత్రాలను ప్రేక్షకులకు పరిచయం

Read more