నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ ఆవిష్కరించిన ‘రుద్రాక్షపురం’ టైటిల్ పోస్టర్

నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ ఆవిష్కరించిన ‘రుద్రాక్షపురం’ టైటిల్ పోస్టర్ !! పీఆర్వో వీరబాబు ప్రధాన పాత్రలో టెన్ ట్రీస్ ఫిలం ప్రొడక్షన్ హౌస్ పతాకంపై కనకదుర్గ రాజు

Read more