చోటా కె. నాయుడు చేతుల  మీదుగా‘పింక్స్‌ ఎన్ బ్లూస్‌’ బ్యూటీ సెలూన్  అండ్‌ స్పా ప్రారంభం

  ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్‌ చోటా కె. నాయుడు చేతుల  మీదుగా‘పింక్స్‌ ఎన్ బ్లూస్‌’ బ్యూటీ సెలూన్  అండ్‌ స్పా ప్రారంభం     హై క్యాలీఫైడ్‌ ప్రొఫెషనల్స్‌

Read more