“నారప్ప” చేతుల మీదుగా “నరసింహపురం” ప్రచారచిత్రం!!

“నారప్ప” చేతుల మీదుగా  “నరసింహపురం” ప్రచారచిత్రం!!        గీత్ గౌరవ్ సినిమాస్ పతాకంపై..  పి.ఆర్.క్రియేషన్స్ సమర్పణలో టి.ఫణిరాజ్ గౌడ్- నందకిశోర్ ధూళిపాలతో కలిసి శ్రీరాజ్

Read more