క్షీరసాగర మథనం రేపే విడుద‌ల

      “అవాంతరాల హాలాహలం అనంతరమే ఆనందం అనే అమృతం అన్నదే  *క్షీరసాగర మథనం* సారం”   —సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ టర్నడ్ డెబ్యూ డైరెక్టర్- బహుముఖ

Read more