‘జగడం’ రామ్ – సుకుమార్ చిత్రానికి 15 ఏళ్ళు!

ప్రసిద్ధ హాలీవుడ్ దర్శకుడు స్టీవెన్ స్పీల్‌బ‌ర్గ్‌ కెమెరా ఎక్విప్‌మెంట్‌తో తీసిన ‘జగడం’… రామ్ – సుకుమార్ చిత్రానికి 15 ఏళ్ళు! థియేటర్ నుంచి ప్రేక్షకులు బయటకు వచ్చిన తర్వాత

Read more