‘వివాహ భోజనంబు’లో రెండో పాట ‘వాట్ ఏ మ్యాన్…’ విడుదల !!

  ‘వివాహ భోజనంబు’లో రెండో పాట ‘వాట్ ఏ మ్యాన్…’ విడుదల !! హాస్య నటుడు సత్య కథానాయకుడిగా నటించిన తొలి సినిమా ‘వివాహ భోజనంబు’. అర్జావీ

Read more