ట్రాప్ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్

ట్రాప్ మూవీ ట్రైలర్ చూడగానే తెలుగు ప్రేక్షకులనందర్నీ ‘ట్రాప్’ లో పడేస్తుంది అనిపించింది –  ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ లో రసమయి బాలకిషన్.     ప్రేమ కవితాలయ

Read more