“వలస” ట్రైలర్ విడుదల.. 

కరోనా కారణంగా విధించబడ్డ లొక్డౌన్ వాళ్ళ రోడ్డున పడ్డ లక్షలాది మంది కార్మికుల బ్రతుకు చిత్రమే వలస. కళాకార్ ప్రొడక్షన్స్ సమర్పణలో శ్రావ్యా ఫిలిమ్స్ పతాకంపై యక్కలి

Read more