వాస్తవ సంఘటనలతో వస్తోన్న ‘నల్లమల’

వాస్తవ సంఘటనలతో వస్తోన్న ‘నల్లమల’   కొన్ని కథలు తెరకెక్కించాలంటే గట్స్ కావాలి. అలాంటి గట్స్ తోనే రూపొందుతోన్న సినిమా ‘నల్లమల’.ఇప్పటికే సేవ్ నల్లమల అనే నినాదంతో 

Read more