‘క్యాష్  క్యాష్’ చిత్రం లోని నోట్లరద్దు గీతాన్ని విడుదలచేసిన దర్శకుడు ‘బాబీ’    

‘క్యాష్  క్యాష్’ చిత్రం లోని నోట్లరద్దు గీతాన్ని విడుదలచేసిన దర్శకుడు ‘బాబీ’     తమిళంలో ‘థట్రోమ్ థూక్రోమ్’ పేరుతో రూపొందుతున్న  చిత్రమ్ ‘క్యాష్ క్యాష్’ పేరుతో

Read more